Modelowanie wypadku drogowego za pomocą elektronicznej techniki obliczeniowej (ETO)

Wpływ czynników fizycznych na wywołanie wypadku drogowego bada się dotychczas w zasadzie doświadczalnie. Rodzi to jednak konieczność uzupełniania tej metody obliczeniami analitycznymi, ponieważ w procesie eksperymentu nie jest możliwe zbadanie wszystkich kombinacji czynników sprzyjających powstawaniu wypadków i określających stopień ciężkości …

Energia wywoływana przez zderzenie

Energia wywoływana przez zderzenie. Specjaliści wielu krajów poświęcają wiele uwagi problemowi badania następstw zderzeń czołowych (środkowych) samochodów osobowych. W tym celu na specjalnych poligonach przeprowadzane są badania samochodów na zderzenie. Podczas tych badań samochody doznają znacznych uszkodzeń zespołów i elementów …