Wartburg 353

Wartburg 353Wartburg 353 trafił na rynek w roku 1966. Wkrótce potem pojawiła się wersja kombi. Owocem modyfikacji przeprowadzonych w 1974 roku byt Wartburg 353W. W latach 1988-91 oferowano model 1.3.
Wartburgi długo spełniały wymagania stawiane przez rodzinę zamiłowaną we wspólnych wyjazdach. …